Betongblandare

Eldriven betonblandare 300L

När sand, cement och vatten har lastats i blandaren tar det maximalt 5 min. att tillverka massan. Blandaren töms yia uttömningsluckan. Fullt öppnad tar det under en minut att tömma blandaren. Med hjälp av doseringsluckan kan man dosera ut även mindre mängder, t.ex. i en skottkärra eller i skopan på en Iastare. Vi förbehåller oss rättigheten till ändringar.Planblandare 800L (1:7,75)
Planblandare 800L (1:11)
Planblandare 1000L

När sand, cement och vatten har lastats i blandaren tar det maximalt 5 min. att tillverka massan. Blandaren töms via uttömningsluckan. Fullt öppnad tar det under en minut att tömma blandaren. Med hjälp av doseringsluckan kan man dosera ut även mindre mängder, t.ex. i en skottkärra eller skopan pi en lastare. Planblandaren kan flyttas med betongmassa i, vilket gör att man lättare för massan dit där den behövs. Blandning under flyttning är också möjlig.Mixer 500L

500 L kraftuttag eller hydrauliska maskiner mixer försedd med en Lastverktyg.Alla blandare, i förekommande fall, anpassad till kundens behov.

Peta-metalli Oy | Möykkymäentie 362 | 63100 KUORTANE | (06) 525 6301